vaidilas

vaidilas
1 vaĩdilas sm. (3b), vaidylas 1. žr. vaidila 1: Aplink Romovės ąžuolą palapinėse arba trobelėse gyvenę vaidilai K.Būg. Kartą visai netikėtai jisai (Grunau’as) pakliuvo prūsų sueigon, kur rado vaidilą, bemokinantį žmones K.Būg. 2. Š, Rtr, NdŽ, , Sl, Kp žr. vaidila 4: Vėlai naktį jis važiavęs, kapt vaidilas ir sugavęs Ps. Vaĩdilus žinok, bet apie juos nekalbėk SkrT. O ten nė kokie ne vaidilaĩ, o mes mislinam, kad vaidilaĩ Rk. Tai jis tąnakt triskart matęs, kaip vaidylą šuva kratęs M.Jan.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vaidilas — 2 vaidìlas, ė smob. (2) KŽ artistas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Baltic religion — Ancient beliefs and practices of the Balts of Eastern Europe. They are believed to give evidence of a common source with Vedic and Iranian religion. The most important Baltic divinities were sky gods: Dievs (the sky), Perkons (the thunderer),… …   Universalium

  • vaidilius — vaidìlius sm. (2) BŽ425, NdŽ; L, Rtr, vaidỹlius (2) KŽ; BsPIV35 žr. 1 vaidilas 2: Vaidylius arba baidyklė prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvaikėti — intr. Šts turėti (ppr. daug) vaikų: Kad Vaidilas įvaikėjęs: šešias dukteres beturįs! Tn. vaikėti; apvaikėti; įvaikėti; išvaikėti; nuvaikėti; pavaikėti; suvaikėti; pasuvaikėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”